Τι θα ισχύσει για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία
mommy
thilasmos
toketos
mycare - φροντίδα
Uncategorized

Τι θα ισχύσει για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία

May 28, 2020

author:

Mommy.gr

Τι θα ισχύσει για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία

assets_LARGE_t_420_54563442Να μεριμνήσουν ώστε όλα τα παιδιά να φοιτήσουν στα ολοήμερα νηπιαγωγεία καλεί το υπουργείο Παιδείας τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι κοινωνικές ανάγκες.
Με δεδομένη την ανησυχία των γονέων και κυρίως των εργαζόμενων μητέρων οι διευθυντές εκπαίδευσης καλούνται να διευκολύνουν τους γονείς να καλύψουν όλες τις ανάγκες ακόμη κι αν χρειαστεί τα παιδιά να πάνε σε όμορα νηπιαγωγεία. Σε σχετική εγκύκλιο, που έστειλε το υπουργείο Παιδείας στις αρμόδιες υπηρεσίες μεταξύ άλλων τονίζονται ακόμη τα εξής:

Οταν σε μια περιοχή λειτουργούν μόνο Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και δεν υπάρχει κλασικό τμήμα, ενώ υπάρχουν αιτήματα γονέων για φοίτηση νηπίων πρώτης ηλικίας σε κλασικό τμήμα, μπορεί να επιτραπεί μόνο για τα νήπια αυτά, με σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου και του διευθυντή Πρωτοβάθμιας, η φοίτησή τους σε Ολοήμερο Τμήμα και η αποχώρησή τους στις 12:30. Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του γονέα, στην οποία θα αναφέρεται πως θα παραλαμβάνει τον μαθητή στις 12:30 κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων καθώς και να μη γίνει υπέρβαση του μέγιστου αριθμού νηπίων ανά εκπαιδευτικό.

• Στην περίπτωση συνεχούς απουσίας νηπίου από το Ολοήμερο Τμήμα, ο προϊστάμενος του Νηπιαγωγείου ενημερώνει τους γονείς για την υποχρεωτικότητα της φοίτησης. Εάν και μετά την ενημέρωση συνεχίζονται οι απουσίες, ενημερώνει εγγράφως τους γονείς και τους ζητά τη συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη συμμετοχή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Μετά από αυτή τη διαδικασία ο προϊστάμενος του Νηπιαγωγείου μπορεί να διαγράψει το νήπιο από το Ολοήμερο Τμήμα και να ενημερώσει τον διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν δίνεται, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για τον λόγο αυτόν οι γονείς θα πρέπει να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις έως τις 25 του μήνα προκειμένου να εξεταστούν αρμοδίως. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται η πρόωρη αποχώρηση, υποχρεούται ο γονέας να καταθέσει στη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου υπεύθυνη δήλωση για την ασφαλή αποχώρηση του νηπίου από το σχολείο.

Πηγή: ethnos.gr

Διαβάστε επίσης

Tα σχολεία θα δώσουν κλειδάριθμους στους μαθητές τους για να “μιλήσουν” για τη σχολική βία
Πώς θα μάθετε να αγαπάνε τα «πρωτάκια» το σχολείο

Originally posted 2015-09-14 06:17:17.