Το AIDS(Acquired Immune Deficiency Syndrome) είναι μια ασθένεια που προκύπτει, όταν ο ασθενής έχει τον ιό του HIV(Human Immunodeficiency Virus)  και ο ιός αυτός έχει...